(1)
Font Mareñà, I. Luisa Sigea De Velasco, Una filòsofa Aparentment "feminista&Quot;. Lectora 2015, 145-163.