(1)
Matas, M. "El Llenguatge Ha posseït El cos&Quot;. Cap a Una Antologia De Les Poetes Catalanes Del s.XXI. Lectora 2019, 381-385.