(1)
Espasa, E. Feminismes: Subjectes Del Nou mil·lenni, Lluïsa Julià Capdevila (ed.). Lectora 2021, 327-329.