(1)
Grau Perejoan, M.; Garcia Parellada, G.; Juárez León, M. Vincles (in)visibles: El Carib De Dorothea Smartt En Català. Lectora 2021, 337-349.