(1)
Romero López, D. Delhy Tejero, il·lustradora a Crónica I Les Seves Primeres Narracions Inspirades En Elena Fortún. Lectora 2023, 165-184.