(1)
González Soriano, J. M. Introducció. Lectora 2023, 17-32.