(1)
Carbonell, N.; Segarra, M. Psicoanàlisis I diferència Sexual. Lectora 2010, 7-11.