(1)
Vilavedra, D. <i>Herba moura</i≫, Teresa Moure. Lectora 2005, 331-333.