(1)
Skrabec, S. <i>La Llengua m’és l’únic refugi</i≫, Hélène Cixous. Lectora 2011, 359-362.