Grau Perejoan, M., Garcia Parellada, G., & Juárez León, M. (2021). Vincles (in)visibles: el Carib de Dorothea Smartt en català. Lectora: Revista De Dones I Textualitat, (27), 337–349. https://doi.org/10.1344/Lectora2021.27.27