Romero López, D. (2023). Delhy Tejero, il·lustradora a Crónica i les seves primeres narracions inspirades en Elena Fortún. Lectora: Revista De Dones I Textualitat, (28), 165–184. https://doi.org/10.1344/Lectora2022.28.9