Serra Ferre, L. (2023). Vint-i-dues aproximacions a la traïció com a tema literari. Per una anàlisi global de “Vint-i-dos contes” de Mercè Rodoreda, Catalina Mir. Lectora: Revista De Dones I Textualitat, (28), 414–416. https://doi.org/10.1344/Lectora2022.28.29