Derrida, J., Masó, J., & Bassas Vila (trad.), J. (2013). Pregnancias. Sobre cuatro <i>lavis</i> de Colette Deblé. Lectora: Revista De Dones I Textualitat, (13), 267–275. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/7415