Bartrina, F. (2013). <em>Cap al cel obert</em> (2000) de Carme Riera: hermenèutica i narratologia feministes. Lectora: Revista De Dones I Textualitat, (19), 25–34. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/8166