Grau Perejoan, Maria, Gemma Garcia Parellada, and Mar Juárez León. 2021. “Vincles (in)visibles: El Carib De Dorothea Smartt En Català”. Lectora: Revista De Dones I Textualitat, no. 27 (October):337-49. https://doi.org/10.1344/Lectora2021.27.27.