González Soriano, José Miguel. 2023. “Introducció”. Lectora: Revista De Dones I Textualitat, no. 28 (March):17-32. https://doi.org/10.1344/Lectora2022.28.1.