Derrida, Jacques, Joana Masó, and Javier Bassas Vila (trad.). 2013. “Pregnancias. Sobre Cuatro <i>lavis</i> De Colette Deblé”. Lectora: Revista De Dones I Textualitat, no. 13 (July):267-75. https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/7415.