Almada, N. (2018) “quot”;, Lectora: revista de dones i textualitat, (24), pp. 291–293. doi: 10.1344/Lectora2018.24.25.