Matas, M. (2019) “"El llenguatge ha posseït el cos". Cap a una antologia de les poetes catalanes del s.XXI”, Lectora: revista de dones i textualitat, (25), pp. 381–385. doi: 10.1344/Lectora2019.25.33.