Evans, A.-M. (2020) “Decorating the Body: An Introduction”, Lectora: revista de dones i textualitat, (26), pp. 9–14. doi: 10.1344/Lectora2020.26.1.