Grau Perejoan, M., Garcia Parellada, G. and Juárez León, M. (2021) “Vincles (in)visibles: el Carib de Dorothea Smartt en català”, Lectora: revista de dones i textualitat, (27), pp. 337–349. doi: 10.1344/Lectora2021.27.27.