Naranjo Ruiz, M. I. (2023) “"¿Dónde está la llave, Matarile?" Desig i dissidència a Purita de Nazario Luque”, Lectora: revista de dones i textualitat, (28), pp. 347–363. doi: 10.1344/Lectora2022.28.19.