Romero López, D. (2023) “Delhy Tejero, il·lustradora a Crónica i les seves primeres narracions inspirades en Elena Fortún”, Lectora: revista de dones i textualitat, (28), pp. 165–184. doi: 10.1344/Lectora2022.28.9.