González Soriano, J. M. (2023) “Introducció”, Lectora: revista de dones i textualitat, (28), pp. 17–32. doi: 10.1344/Lectora2022.28.1.