Derrida, J., Masó, J. and Bassas Vila (trad.), J. (2013) “Pregnancias. Sobre cuatro <i>lavis</i> de Colette Deblé”, Lectora: revista de dones i textualitat, (13), pp. 267–275. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/7415 (Accessed: 1February2023).