Bartrina, F. (2013) “<em>Cap al cel obert</em> (2000) de Carme Riera: hermenèutica i narratologia feministes”, Lectora: revista de dones i textualitat, (19), pp. 25–34. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/8166 (Accessed: 4March2024).