Llansol, M. G. and Giménez, D. (2013) “quot”;, Lectora: revista de dones i textualitat, (19), pp. 207–224. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/8175 (Accessed: 22February2024).