[1]
L. Revista de dones i textualitat, “Autors i autores en aquest número”, Lectora, no. 19, Nov. 2013.