[1]
E. Espasa, “Feminismes: subjectes del nou mil·lenni, Lluïsa Julià Capdevila (ed.)”, Lectora, no. 27, pp. 327–329, Oct. 2021.