[1]
D. Romero López, “Delhy Tejero, il·lustradora a Crónica i les seves primeres narracions inspirades en Elena Fortún”, Lectora, no. 28, pp. 165–184, Mar. 2023.