[1]
J. M. González Soriano, “Introducció”, Lectora, no. 28, pp. 17–32, Mar. 2023.