[1]
L. Serra Ferre, “Vint-i-dues aproximacions a la traïció com a tema literari. Per una anàlisi global de ‘Vint-i-dos contes’ de Mercè Rodoreda, Catalina Mir”, Lectora, no. 28, pp. 414–416, Mar. 2023.