[1]
N. Carbonell, “<i>La palmera de blat</i>, Mercè Ibarz”, Lectora, no. 2, pp. 149–150, Jun. 2010.