[1]
N. Carbonell, “Feminisme, modernitat i narrativa en Dolors Monserdà”, Lectora, no. 3, pp. 19–26, Jun. 2010.