[1]
N. Carbonell and M. Segarra, “Psicoanàlisis i diferència sexual”, Lectora, no. 8, pp. 7–11, Jul. 2010.