[1]
E. Lledó, “Crònica d’un equívoc: la construcció d’una identitat femenina en les notícies sobre maltractaments”, Lectora, no. 8, pp. 87–97, Jul. 2010.