[1]
I. Dinesen and N. Carbonell, “La pàgina en blanc”, Lectora, no. 8, pp. 189–192, Jul. 2010.