[1]
S. Skrabec, “<i>La llengua m’és l’únic refugi</i>, Hélène Cixous”, Lectora, no. 15, pp. 359–362, Jan. 2011.