[1]
M. J. Escrivà, “Poema a la intempèrie”, Lectora, no. 12, pp. 241–242, Jul. 2013.