[1]
R. Rius Gatell, “Presents al nostre temps”, Lectora, no. 13, pp. 157–159, Jul. 2013.