[1]
C. Gregori Soldevila, “Imatges del món i miralls literaris. L’escriptura metaficcional en l’obra de Carme Riera”, Lectora, no. 19, pp. 13–23, Nov. 2013.