[1]
F. Bartrina, “<em>Cap al cel obert</em> (2000) de Carme Riera: hermenèutica i narratologia feministes”, Lectora, no. 19, pp. 25–34, Nov. 2013.