[1]
A. Ramon Villalonga, “Pintar com escriure. Una passejada pels museus rierans”, Lectora, no. 19, pp. 65–80, Nov. 2013.