Grau Perejoan, M., G. Garcia Parellada, and M. Juárez León. “Vincles (in)visibles: El Carib De Dorothea Smartt En Català”. Lectora: Revista De Dones I Textualitat, no. 27, Oct. 2021, pp. 337-49, doi:10.1344/Lectora2021.27.27.