Bartrina, F. “<em>Cap Al Cel obert</em> (2000) De Carme Riera: Hermenèutica I Narratologia Feministes”. Lectora: Revista De Dones I Textualitat, no. 19, Nov. 2013, pp. 25-34, https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/8166.