1.
Bartrina F. <em>Cap al cel obert</em> (2000) de Carme Riera: hermenèutica i narratologia feministes. Lectora [Internet]. 2013Nov.11 [cited 2024Mar.2];(19):25-34. Available from: https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/8166