(1)
Alonso Sanz , A. . Anàlisi De tècniques didàctiques En Educació artística universitària. Estudi De Cas Del Departament d’Art De La Universitat Miguel Hernández d’Elx. Observar 2023, 94-115.