Ortega Alonso, D., & Parrilla González, J. A. (2023). Educació artística en programes de mentoria social: inclusió socioeducativa a través de pràctiques artístiques i creativitat en centres educatius. Observar. Revista Electrònica De Didàctica De Les Arts, (17), 1–21. https://doi.org/10.1344/observar.2023.17.1