Ortega Alonso, Diego, and Juan Antonio Parrilla González. 2023. “Educació artística En Programes De Mentoria Social: Inclusió Socioeducativa a través De pràctiques artístiques I Creativitat En Centres Educatius”. Observar. Revista Electrònica De Didàctica De Les Arts, no. 17 (November):1-21. https://doi.org/10.1344/observar.2023.17.1.