Observar. Revista Electrònica de Didàctica de les Arts: Avisos https://revistes.ub.edu/index.php/observar ca-ES ODS i educació artística universitària: aportacions i prospectiva: Observar 2024: call for papers https://revistes.ub.edu/index.php/observar/announcement/view/808 <div align="justify"> <p>Des de la seva aprovació en 2015 per part dels 193 països que conformen les Nacions Unides, dins de l'Agenda 2030, els Objectius de Desenvolupament Sostenible estan presents en diferents iniciatives institucionals. Aquests 17 objectius, que al seu torn es divideixen en 169 metes, persegueixen "... la igualtat entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. Un nou contracte social global que no deixi ningú enrere. El desenvolupament d'aquesta estratègia i la seva implementació correspon a cada país signant, pel que no existeix consens a l'hora de fixar determinats paràmetres de compliment ni a l'hora d'establir marcadors clars d'èxit de cadascun d'aquests objectius. El 29 de juny de 2018, en reunió de consell de ministres, s'aprova el Pla per a la Implementació de l'Agenda 2030, el seguiment de la qual depèn del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Un cop analitzades les dades estadístiques oferides per aquest Ministeri, veiem que el seu seguiment és irregular i, en alguns casos, no està actualitzat. Aquest monogràfic pretén fer atenció a un d'aquests objectius, el 4, "Educació de qualitat" i, en concret, a com els ODS s'incoporen, alien i implementen en l'educació artística universitària. En aquest sentit, es valoraran estudis, iniciatives i propostes que girin al voltant de la manera com l'educació artística universitària incopora o té en compte els ODS en les seves vessants investigadora i educativa.</p> </div> Observar. Revista Electrònica de Didàctica de les Arts 2024-02-12